Ook de Nederlandse industrie voelt de zwakte waar industriële bedrijven wereldwijd last van hebben. De Nevi PMI-index daalde naar in oktober naar het laagste niveau in zes jaar.

De index kwam uit op 50,3 punten, wat een kleine groei van de industrie betekent. Een stand boven 50 duidt op groei van de industrie, een stand onder de 50 wijst op krimp. In september stond de index nog op 51,6 punten.

Deze daling komt vooral op het conto van een dalende productieomvang in de Nederlandse industrie, de eerste daling sinds april 2013", zegt Bart Vos, verbonden aan de Maastricht University. "De daling was overigens gering en werd door respondenten vooral toegeschreven aan moeilijke marktomstandigheden."

Het valt wel op dat Nederlandse producenten optimistisch blijven en dat ze verklaren dat er opnieuw in oktober meer nieuwe orders binnenkomen. Maar, nuanceert Vos, dit optimisme is wel gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2013.

"Een nadere analyse van de PMI-cijfers leidt dus tot een gemengd beeld, met overall wel een neerwaartse trend. Een score van 50.3 duidt echter nog steeds op economische groei en dat is in Europa op zich al een heel positief resultaat."