De bouw, de vastgoedsector en de landbouwsector worden het hardst geraakt door de stikstofuitspraak, concludeert ABN AMRO woensdag in een rapport. De onderzoekstak van de bank concludeert in Stikstof waait breed uit over sectoren dat de uitspraak in elke sector gevoeld wordt, maar niet evenredig.

De bank toetst in het rapport of de stikstofkwestie het risico op faillissementen, omzetdalingen en beperking van uitbreidingsmogelijkheden vergroot.

De sectoren bouw en vastgoed worden het hardst geraakt door de stikstofuitspraak, schrijft ABN AMRO. Door de uitspraak, waarin door de Raad van State (RvS) werd bepaald dat de stikstofuitstoot beperkt moet worden vanwege de aantasting aan Natura 2000-gebieden, kan het aantal faillissementen in de bouw flink oplopen.

De bank schrijft dat momenteel achttienduizend projecten op de tocht staan vanwege de uitspraak. De potentiële schade voor de bouwsector is door ABN AMRO geraamd op 14 miljard euro in de komende vijf jaar. Hier zijn 70.000 banen in de bouw mee gemoeid op een totaal van 527.000. Woensdag trekt de bouwsector naar het Malieveld om te demonstreren tegen de stikstofuitspraak.

Ook projectontwikkelaars worden flink geraakt, omdat projecten vertraging oplopen of zelfs helemaal niet meer door kunnen gaan. Daarnaast geven lokale overheden minder snel vergunningen uit dan voorheen.

Problemen in vastgoed en bouw hebben sneeuwbaleffect

De problemen in de sectoren bouw en vastgoed hebben een sneeuwbaleffect: andere sectoren worden geraakt door de gedane schade bij de twee genoemde sectoren, aldus ABN AMRO.

Het stilvallen van bouwprojecten kan op zijn beurt leiden tot faillissementen onder toeleveranciers in de industriële sector. Ook wanneer bouwbedrijven hun investeringen gaan uitstellen, zal dit negatief uitpakken voor de industrie. Bovendien wordt ook de logistieke sector geraakt door de problemen in de bouw.

Problemen bij projectontwikkelaars kunnen daarnaast leiden tot hogere huizenprijzen, omdat het bijbouwen van woningen moeilijker wordt. Het gebrek aan nieuw aanbod kan een prijsopdrijvend effect hebben, schrijft de bank.

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?

Ook landbouwsector krijgt een tik

De landbouwsector wordt ook hard geraakt door de stikstofuitspraak, schrijft ABN AMRO. Een van de gevolgen van de RvS-uitspraak zou een inkrimping van de veestapel zijn. Dit zou boeren, maar onder anderen ook voerproducenten, zuivelfabrikanten, fabrikanten van melkapparatuur en toeleveranciers raken.

De stikstofuitspraak was een van de redenen waarom de boeren massaal demonstreerden in oktober. Zo trokken de boeren al twee keer met hun trekker naar het Malieveld in Den Haag om hun onvrede te uiten.

Minder voor de hand liggende sectoren ook geraakt

ABN AMRO schrijft dat de stikstofuitspraak ook negatieve gevolgen heeft voor minder voor de hand liggende sectoren, zoals de de zorg en de vrijetijdssector. Het zou volgens de bank onder meer moeilijker worden om bijvoorbeeld zorgwoningen te bouwen en festivals in natuurgebieden te houden.

De stikstofuitspraak biedt ook kansen, sluit ABN AMRO af. "Modulair en circulair bouwen biedt goede mogelijkheden om door de vergunningsprocedure te komen", schrijft Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij de bank. Ook zouden verhuurders en makers van elektrisch bouwmateriaal en autohandelaren die voorlopen in de verkoop van elektrische auto's hier een slaatje uit kunnen slaan.