De MBO Raad, brancheorganisatie voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, waarschuwt werkgevers maandag voor valse diploma's. De onderwijsorganisatie roept werkgevers op om bij twijfel een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO aan te vragen.

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, stelt dat de brancheorganisatie steeds meer meldingen over valse diploma's binnenkrijgt.

"Middelbare scholen vertellen vaker benaderd te worden door werkgevers die de juistheid van een diploma willen laten checken. En er dan samen met de school achter komen dat het een vervalsing is", aldus Heerts. "Iemand heeft bijvoorbeeld nooit op de betreffende school gezeten. Of heeft er wel gezeten, maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien."

Hij raadt werkgevers bij twijfel aan om bij DUO aan te kloppen. "Bedrijven kunnen eenvoudig een check doen op de juistheid van een diploma door de potentiële werknemer een digitaal uittreksel te laten overleggen uit het diplomaregister van DUO", schrijft Heerts.

De MBO Raad-voorzitter waarschuwt juist nu, omdat er steeds meer tekorten ontstaan in bepaalde specifieke vakgebieden waar vakmensen uit het mbo uitkomst kunnen bieden. "Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde zorgmedewerker bij patiënten fouten maakt met alle consequenties van dien. Of een niet gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert", waarschuwt Heerts.