Het internationale energieagentschap (IEA) verwacht dat de kosten voor windmolens op zee wereldwijd met zo'n 40 procent zullen dalen in het aankomende decennium. Nederland loopt nu al voorop in vergelijking met andere landen. Veel van de goedkopere projecten worden hier ontwikkeld.

Het IEA verwacht dat de kostprijs per kilowatt offshore windenergie tegen 2030 naar 2.500 dollar zal dalen, staat in een vrijdag gepubliceerd rapport. In Nederland zitten veel projecten al rond deze prijs.

De Nederlandse projecten, die worden ontwikkeld voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland, profiteren onder meer van het ondiepe water. Ook heeft de opzet van het ministerie van Economische Zaken ervoor gezorgd dat ontwikkelaars de windmolens tegen de laagste prijzen denken te kunnen bouwen.

Sinds vorig jaar blijken nieuwe projecten die de voor de Hollandse kust worden ontwikkeld geen directe subsidie nodig te hebben. Wel maakt staatsbedrijf TenneT kosten voor het aanleggen van het energienet.

Volgens het IEA zorgt de kostendaling van offshore windenergie ervoor dat de technologie een stuk belangrijker zal zijn in de toekomst. Op dit moment is 0,3 procent van alle geproduceerde elektriciteit afkomstig van windmolens die op zee staan. De komende twee decennia kan de capaciteit echter vervijftienvoudigen, aldus het IEA.