Tuinbouwbedrijven zijn met behulp van de overheid sinds 2012 onder een CO2-heffing uitgekomen, meldt NRC vrijdag op basis van een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Ruim honderd tuinbouwers vielen oorspronkelijk onder de heffing, ingesteld vanuit Europa, maar daarvan zijn er nog maar vijftien over.

Deze tuinders vallen onder het Europese emissierechtensysteem ETS. Hier vallen bijvoorbeeld ook fabrieken onder die veel CO2 uitstoten.

In dit systeem moeten deze bedrijven voor elke ton CO2 die ze uitstoten een prijs betalen. Die prijs wordt weer gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Door het aantal emissierechten in het systeem te verkleinen moet ook de CO2-uitstoot in Europa dalen.

Om te voorkomen dat ze voor deze emissierechten zouden moeten betalen, hebben sommige tuinbouwbedrijven hun ondernemingen gesplitst. Ook werden gasketels als 'reserve' aangemerkt waardoor de bedrijven geen emissierechten hoefden te betalen. De NEa spreekt van een "georganiseerde uittocht".

Reactie Glastuinbouw Nederland

Branchevereniging Glastuinbouw Nederland zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de berichten in de media. "De Nederlandse glastuinbouw is al jaren zeer actief bezig om de CO2-emissie terug te dringen en met succes", zegt voorzitter Sjaak van der Tak in een persbericht. "Bedrijven handelen volkomen legaal en conform gemaakte wet- en regelgeving uit 2012."

Het stoort de voorzitter van Glastuinbouw Nederland dat de op verzoek aangeleverde schriftelijke reactie van de ondernemersorganisatie niet is verwerkt. “Het artikel in NRC van vrijdag 25 oktober suggereert in deze vorm dat de glastuinbouw ondeugdelijk heeft gehandeld; het tegendeel is waar.”