Het aantal vakbondsleden is in de laatste twee jaar met 101.000 afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Eind maart waren 1,6 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat is het laagste aantal sinds 1988.

Vergeleken met 2017 is het aantal vakbondsleden met 6 procent gedaald. Vanaf 2009 is al sprake van een dalende trend.

De afname van 101.000 is de op drie na grootste daling sinds de start van de metingen in 1901. Alleen in 1924, 1984 en 1985 namen meer leden afscheid van een vakbond.

De daling is vooral te zien in de groep jongeren tot 25 jaar. Het aantal leden in deze leeftijdscategorie daalde met maar liefst 29 procent. Onder 25- tot 45-jarigen was een daling van 6 procent te zien en in de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd daalde het aantal met 2 procent.

Uit een eerdere enquête van het CBS en TNO bleek dat de helft van de werknemers die geen lid van een vakbond zijn, ook nooit heeft overwogen om lid te worden. Dit blijkt vooral onder jongeren de belangrijkste reden te zijn om zich niet aan te melden.