De belasting die grote bedrijven daadwerkelijk betalen, de zogenoemde belastingdruk, is in tien jaar afgenomen van 22,9 naar 17,1 procent, terwijl de tarieven niet zijn veranderd. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek in opdracht van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Hoe groter het bedrijf, hoe lager de belastingdruk, blijkt ook. Bedrijven met een vermogen tussen de 40 en 100 miljoen euro betaalden in 2017 bijvoorbeeld 20,6 procent winstbelasting, terwijl het voor bedrijven met meer dan 500 miljoen euro slechts om 16,2 procent gaat.

De conclusie over de afname van de vennootschapsbelastingdruk tussen 2008 en 2017 wakkert de discussie aan over de belasting die multinationals betalen. Volgens critici duidt de afname van de belastingdruk erop dat bedrijven meer belasting ontwijken. Er wordt daarom door sommige politieke partijen gepleit voor het schrappen van de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Het ministerie van Financiën stelt daarentegen dat de cijfers voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Er zou nader onderzocht moeten worden hoe het komt dat het ene bedrijf meer belasting betaalt dan het andere.

De verlaging van de vennootschapsbelasting staat na eerder uitstel nu gepland voor 2021. Het hoge tarief gaat dan van 25 naar 21,7 procent.