Minder mensen zijn vorig jaar van een WW-uitkering doorgestroomd naar de bijstand, meldt het UWV donderdag. In 2017 vroeg 4,6 procent van de mensen die een WW-uitkering kregen daarna een bijstandsuitkering aan; in 2018 is dat percentage gedaald naar 3,8.

"Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is dit percentage niet zo laag geweest", zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

"We zien dat steeds meer mensen vanuit de WW werk vinden. Bijna zeven op de tien mensen (68 procent) van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft 2018, hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan. Dat is meer dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2016 lag dat aandeel nog op 64 procent."

Na een werkloosheidsuitkering heeft niet iedereen recht op een bijstandsuitkering van de gemeente. Die is afhankelijk van het eigen vermogen en het inkomen van een partner.

In de groep van 55- tot 60-jarigen is het percentage mensen dat uiteindelijk een bijstandsuitkering aanvraagt het hoogst, namelijk 5,3 procent in 2018. Het UWV merkt echter op dat ook in deze groep het aandeel flink is afgenomen: in 2017 stond het percentage nog op 6,7 procent.