Terwijl vooral kleinere ziekenhuizen soms kampen met financiële problemen, is de financiële situatie bij universitaire ziekenhuizen nog altijd stabiel. Wel zijn de gemiddelde resultaten van de Universitair Medisch Centra (UMC's) gedaald.

Dit concludeert BDO Accountants & Adviseurs in een dinsdag gepubliceerd rapport. Eerder werden in een vergelijkbaar onderzoek de financiële prestaties van algemene ziekenhuizen beoordeeld.

Gemiddeld kregen de algemene ziekenhuizen een 7,4, maar veertien van deze ziekenhuizen scoren een onvoldoende. De acht universitaire ziekenhuizen scoren gemiddeld een 7,8 en vijf van de acht centra noteerden een 8 of hoger.

De onderzoekers merken wel op dat het rapportcijfer "opvallend lager" is dan een jaar eerder. Toen behaalden de UMC's gemiddeld een 9,2. Dit was te wijten aan een andere berekening, maar ook de resultaten daalden.

'Realitycheck' voor ziekenhuizen

De UMC's zagen zowel de personeelskosten als de overige kosten meer stijgen dan de opbrengsten. Zo namen de kosten van personeel dat niet in loondienst is met 8 procent toe.

"Na de glanzende cijfers over 2017 is 2018 het jaar van de realitycheck", zegt Chris van den Haak, voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO. "Alle ziekenhuizen krijgen de komende jaren te maken met de effecten van het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022."

"Daarin is afgesproken dat de jaarlijkse groei van de afgelopen jaren wordt omgebogen naar 0 procent in 2022. De verwachting is dat dit financieringskader, net als bij algemene ziekenhuizen, stevig gaat knellen."