Het Nibud vindt dat het inkomen van tweeverdieners voor een groter deel mag worden meegeteld, waardoor zij een hogere hypotheek kunnen krijgen. Dat voorstel staat in het adviesrapport dat het instituut maandag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Op dit moment wordt het tweede inkomen voor 70 procent meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek. Het Nibud adviseert om dit aandeel vanaf 2020 te verhogen naar 80 procent.

Als de regels hetzelfde blijven, kunnen alleen huishoudens die in 2020 meer gaan verdienen een hogere hypotheek krijgen. Huishoudens die hetzelfde blijven verdienen, gaan erop achteruit: zij kunnen iets minder lenen vanwege prijsstijgingen. Daarom stelt het Nibud voor om het inkomen van tweeverdieners voor een groter deel mee te laten tellen.

Ook adviseert het instituut om kopers een hogere hypotheek te bieden als ze voor een zeer zuinige woning gaan of energiebesparende maatregelen nemen. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken, aldus het Nibud. Hierbij kunnen bedragen oplopend tot 25.000 euro buiten beschouwing worden gelaten.