De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal flink onderuitgegaan. Kortingen op de pensioenen lijken onvermijdelijk te worden en ook voor de komende jaren ziet de situatie er niet rooskleurig uit.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag de dekkingsgraad in het derde kwartaal dalen van 95,3 procent naar 91 procent. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en PME noteerden dekkingsgraden van respectievelijk 92,2 procent en 93,4 procent eind september.

BpfBouw, het op twee na grootste pensioenfonds, zag ook de dekkingsgraad dalen, maar zit met 108,1 procent nog relatief comfortabel boven de kritische grens.

Maar voor bijvoorbeeld ABP geldt dat er gekort moet worden als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 95 procent ligt.

Oproep om hulp

"Ondanks mooie rendementen is de dekkingsgraad gedaald tot onder de kritische grens. Het ziet ernaar uit dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen en ook voor de jaren daarna ziet het er niet goed uit", aldus Corien Wortmann-Kool van pensioenfonds ABP.

Peter Borgdorff, directeur van PFZW, doet een oproep aan de politiek om hulp. "Want onder de huidige regelgeving is het verlagen van de pensioenen niet te voorkomen."

Lage renteniveaus op kapitaalmarkten

De dalingen zijn te wijten aan de lage renteniveaus op kapitaalmarkten. Op basis daarvan wordt een zogeheten rekenrente vastgesteld. Tegen dit tarief moeten fondsen hun toekomstige verplichtingen verrekenen. Hoe lager die rekenrente, hoe meer de fondsen nu in kas moeten hebben.

Een lagere dekkingsgraad betekent dus niet dat de fondsen opeens armer zijn geworden. Ze hebben nog evenveel geld in kas. Maar om met een lagere rekenrente dezelfde pensioenen te kunnen uitbetalen, moet er nu meer in kas worden gehouden. Dat komt naar voren in de lage dekkingsgraden.

Bestuurders van de fondsen balen. "In de eerste drie kwartalen van dit jaar behaalden we een rendement van 18,8 procent en de omvang van de pensioenpot was nog nooit zo groot. En onze deelnemers en gepensioneerden? Die zien daar niets van terug", zegt Borgdorff.