Het aantal mensen dat minimaal een half jaar achterloopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen, naar zo'n 206.000 wanbetalers. In 2014 waren dit er nog 298.000, waarmee sindsdien een afname van 30 procent heeft plaatsgevonden. Dat zou vooral komen door de ingevoerde betalingsregeling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 liep 1,5 procent van de mensen boven de achttien meer dan een half jaar achter met het betalen van de zorgpremie. In 2014 werd een piek bereikt; toen ging het om 2,2 procent van de volwassen Nederlanders.

De afname van het aantal wanbetalers die vanaf 2015 is ingezet, hangt samen met de invoering van een betalingsregeling. Mensen met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar kunnen door die regeling versneld uitstromen als wanbetaler. Als deze regeling niet was ingevoerd, zou in 2018 nog steeds 2 procent van de mensen als wanbetaler te boek staan.

Lagere gemiddelde leeftijd betekent meer wanbetalers

Van de wanbetalers is in alle leeftijdsklassen een meerderheid van ruim 60 procent man. Mannen in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar zijn het meest voorkomend als wanbetaler van zorgpremies.

Ook regionaal zijn er verschillen te zien. Het percentage wanbetalers van de premies is in Flevoland met 2,2 procent het hoogst, terwijl in Zeeland met 1 procent naar verhouding de minste wanbetalers wonen. De relatief lage leeftijd in Flevoland speelt hierbij volgens het CBS echter wel een rol.

Overigens wijkt Utrecht hier wel van af; met een vergelijkbare gemiddelde leeftijd als in Flevoland, zijn hier met 1,1 procent naar verhouding wel minder mensen met een langdurige betalingsachterstand.

Relatief meeste wanbetalers in Rotterdam

Per gemeente verschilt het percentage wanbetalers ook sterk. Relatief de meeste wanbetalers, met percentages van meer dan 3 procent, bevinden zich in Rotterdam, Pekela, Schiedam, Den Haag en Lelystad. Gemeenten met het laagste aandeel wanbetalers, onder de 0,4 procent, bevinden zich in Sint Anthonis, Eersel, Veere, Dinkelland en Rozendaal.

Het CBS stipt aan dat de lagere percentages verband houden met de hoogte van het gemiddelde huishoudensinkomen per gemeente. Hoe hoger dit is, hoe lager het percentage wanbetalers.