Shell-CEO Ben van Beurden stelt in een interview dat het investeren in langlopende olie- en gasprojecten de komende decennia "volstrekt legitiem" is en dat het bedrijf geen andere keus heeft. Hij hekelt verder de "demonisering" van olie en gas en noemt zorgen over de houdbaarheid van het verdienmodel van Shell "ongerechtvaardigd".

"In tegenstelling tot wat veel activisten zeggen, is het volstrekt legitiem om te investeren in olie en gas, omdat de wereld het eist", aldus de CEO. Volgens Van Beurden zouden door dergelijke berichten wel aandeelhouders af kunnen haken, wat hem zorgen baart.

De CEO stelt dat het gevaar bestaat dat er een olietekort ontstaat als investeringen achterblijven, en dat daarmee de prijzen sterk omhoog zullen schieten. "Een van de grotere risico's is niet zozeer dat we dinosaurussen worden omdat we nog steeds investeren in olie en gas terwijl dat niet langer nodig is. Een groter risico is dat we olie en gas vroegtijdig de rug toekeren."

Afgelopen juni werd bekend dat Shell van plan is om voor 2025 meer dan 35 nieuwe olie- en gasprojecten goed te keuren.

Shell en andere bedrijven in fossiele brandstof hebben lang gesteld dat de overstap van olie en gas naar schonere energiebronnen vele decennia zal duren, omdat de vraag naar transport en plastic blijft toenemen. Investeerders waarschuwen echter dat oliebedrijven stelselmatig uitgaan van voorspellingen die de snelheid van de energietransitie onderschatten.