De Italiaanse regering wil belasting invoeren voor grote internetbedrijven. Daarmee wil het land de geplande verhoging van de omzetbelasting schrappen.

De techbelasting verplicht multinationale techbedrijven als Facebook en Google om een ​​heffing van 3 procent te betalen op internettransacties, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De Italianen volgen daarmee Tsjechie, Frankrijk en Oostenrijk, die een soortgelijke maatregel eerder dit jaar invoerden.

Deze regeling zal naar verwachting jaarlijks 600 miljoen euro opleveren, en geldt voor bedrijven met een jaarlijkse wereldwijde omzet van ten minste 750 miljoen euro.

Geen Europese regels

Het plan is in grote lijnen in overeenstemming met het voorstel van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO), dat vorige week Europese landen aanspoorde de regels te herzien voor het belasten van wereldwijde techreuzen.

In 2018 en 2019 is er in Europees verband maandenlang gesteggeld over een Europese 'digitaks'. Uiteindelijk kwam de maatregel er niet, omdat een aantal landen, waaronder Ierland, dwarslag. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel noemde dat eerder dit jaar een "gemiste kans".

Techbedrijven betalen nu alleen belasting in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Om die reden kiezen de grote spelers vaak voor landen waar het belastingklimaat optimaal is.

De nieuwe regeling wordt van kracht vanaf januari. Als de Europese Unie erin slaagt gemeenschappelijke regels in te voeren voor een webbelasting die in alle lidstaten geldt, zal Italië zijn eigen plan aanpassen, aldus de bronnen.