Werkgevers geven weinig prioriteit aan inclusief personeelsbeleid, zoals het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of oudere werknemers, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een woensdag verschenen rapport.

Het SCP merkt op dat werkgevers door de gunstige economische situatie wel meer aandacht hebben voor personeelsbeleid. Ook zien ze een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid als hun verantwoordelijkheid, maar blijven maatregelen in veel gevallen uit.

In de jaren 2015 en 2016 zei 9 procent van de ondervraagde werkgevers dat het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking een hoge prioriteit had. In 2017/2018 is dit percentage licht gestegen naar 14 procent.

Ook de balans tussen werk en privé zien werkgevers als hun verantwoordelijkheid. Maar sinds 2011 is het aandeel werkgevers dat het personeel thuis laat werken niet meer gegroeid. Bijna de helft van de respondenten laat dit toe.