Nederland heeft Zwitserland en Duitsland voorbijgestreefd als de meest concurrerende economie van Europa, volgens een vergelijking van het World Economic Forum (WEF). Wereldwijd zijn alleen Singapore, de Verenigde Staten en Hongkong concurrerender.

Volgens de onderzoekers is de Nederlandse economie veel wendbaarder geworden door "een ondernemende cultuur, platte organisaties en groei van innovatieve bedrijven".

"Er zijn in Nederland steeds meer innovatieve bedrijven die groei realiseren en die disruptieve technologieën en nieuwe businessmodellen omarmen", zegt Henk Volberda, hoogleraar strategisch management aan de Universiteit van Amsterdam.

"De Nederlandse bedrijven zijn ook veel minder hiërarchisch geworden en kunnen zich gemakkelijker aanpassen aan de economische dynamiek."

Toch wordt er nog niet genoeg geïnnoveerd. Nederland staat wereldwijd op de tiende plek als het gaat om innovatie. Duitsland, de VS en Zwitserland bezetten hierin de top drie. Volgens Volberda wordt zowel door de regering als het bedrijfsleven niet genoeg geïnvesteerd in onderzoek.

In het rapport wordt verder ingegaan op de moeite die bedrijven hebben met het vinden van gekwalificeerd personeel. Er is echter een steeds groter wordende mismatch tussen het arbeidsaanbod en de vraag in Nederland, zegt Volberda. Dit remt de economische groei.

Monetair beleid is uitgespeeld

Verder hebben de meest ontwikkelde economieën het afgelopen decennium geprofiteerd van ruimhartig monetair beleid. In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank de renteniveaus verder naar beneden gedrukt om de economie te stimuleren, maar dit beleid lijkt wel zijn limiet te hebben bereikt.

Ondertussen stagneert de productiviteitsgroei. Het World Economic Forum adviseert daarom te investeren in zowel menselijk als fysiek kapitaal door structurele hervormingen en fiscaal beleid. Het WEF waarschuwt wel dat dit alleen werkt als ook geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van talent en een goed functionerende arbeidsmarkt.