Minder Nederlandse ziekenhuizen zitten in de financiële gevarenzone. In een onderzoek van BDO Accountants krijgen elf ziekenhuizen een onvoldoende. Vorig jaar waren dat er nog veertien.

De ziekenhuizen die een onvoldoende scoren hebben te maken met stijgende kosten. Vaak kampen ze ook met een tekort aan personeel en oplopende wachtlijsten. Hierdoor dreigt de zorg onder druk te komen.

Vooral de kleinere ziekenhuizen hebben problemen met schulden en een laag bufferkapitaal. Dit meldt BDO Accountants in een jaarlijkse stresstest van de financiële gezondheid van ziekenhuizen. In totaal werden 64 ziekenhuizen vergeleken. Universitaire ziekenhuizen worden bij een later onderzoek vergeleken.

Zeven ziekenhuizen scoorden vorig jaar ook al een onvoldoende. Zo is er het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer dat al langer financiële problemen heeft. Vorig jaar scoorde het ziekenhuis ook een onvoldoende. Verder scoort het Ommelander Ziekenhuis Groningen erg laag in de test.

'Financiëel zorginfarct'

Vorig jaar waarschuwde BDO al voor een "financiëel zorginfarct". Toen scoorden veertien ziekenhuizen een onvoldoende in de stresstest van het accountants- en adviesbureau. Nog steeds dreigt dit zorginfarct, zegt BDO.

"Duurzaam betaalbare en uitvoerbare zorg is nog lang niet in zicht", aldus de organisatie. Zo dalen de investeringen die ziekenhuizen doen terwijl er flinke investeringen nodig zijn.

Het gemiddelde cijfer voor financiële gezondheid steeg wel van 7,1 in 2017 naar 7,4 over de cijfers van 2018. Alle ziekenhuizen samen boekten vorig jaar een bedrijfsresultaat van 274 miljoen euro, 63 miljoen euro meer dan in 2017. Verder steeg het rendement van de ziekenhuizen van 1,2 procent naar 1,5 procent