EU-lidstaten laten ruim 280 miljard euro aan Europese subsidie ongebruikt op de plank liggen, blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer (ERK) dinsdag. Dit geld is al toegewezen aan een lidstaat, maar wordt om verschillende redenen nog niet uitgekeerd aan het land.

Lidstaten laten subsidie liggen wanneer ze bijvoorbeeld niet de verplichte eigen bijdrage aan investeringen leveren. Vooral in Oost-Europa gebeurt dit. Landen hebben drie jaar de tijd om uitgaven aan projecten te doen. In 2017 lag dit bedrag op 267 miljard euro.

Voor het komende jaar verwacht de Europese Rekenkamer dat het ongebruikte subsidiebedrag zal groeien naar 300 miljard euro, bijna twee keer de Europese begroting.

De ERK geeft jaarlijks een oordeel af over de betrouwbaarheid van de jaarrekening.