Banken hebben moeite met het vinden van personeel in de strijd tegen witwaspraktijken, blijkt zondag uit een rondgang van de NOS. Het gaat om personeel dat nodig is voor de controle op witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van criminaliteit.

Er staan bij ABN AMRO, ING en Rabobank nog honderden vacatures voor dergelijke functies open.

De vraag naar dit soort functies wordt steeds groter, blijkt uit de rondgang. Waren er eind 2018 bij ABN AMRO nog 600 arbeidsplaatsen op deze gespecialiseerde afdelingen, in september van dit jaar waren dat er al 1.150. ING telt wereldwijd drieduizend van dit soort arbeidsplaatsen.

De grote vraag naar personeel voor antiwitwasafdelingen heeft te maken met de recente berispingen van het Openbaar Ministerie (OM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze week werd bekend dat er een onderzoek naar ABN AMRO loopt voor het niet naleven van witwasregels.

ING trof vorig jaar een schikking van 750 miljoen euro met het OM vanwege bewezen nalatigheid. Rabobank kreeg in diezelfde maand een boete voor een gebrekkige controle op witwaspraktijken.

UWV: Ervaren mensen zijn bijna niet te vinden

Uitkeringsinstantie UWV wijt de enorme vraag naar antiwitwaspersoneel aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders en de angst voor reputatieschade bij de banken. "Steeds vaker worden hiervoor nieuwe, gespecialiseerde afdelingen of teams samengesteld", schrijft het UWV.

Voor die gespecialiseerde teams wordt gezocht naar personeel met een universitaire opleiding of hbo-opleiding in bedrijfseconomie of rechten. Maar er wordt ook steeds vaker gezocht naar bijvoorbeeld criminologen en historici.

Een goed analytisch kunnen denken is vaak belangrijker dan specifieke ervaring. "De banken werken met bakken jong afgestudeerden via uitzendbureaus", vertel Nora de Groot, directeur van recruitmentbedrijf voor banken en financiële instellingen Total Solutions aan de NOS. "Ervaren mensen zijn bijna niet meer te vinden."

Hoeveel geld er jaarlijks precies wordt witgewassen door transacties via Nederlandse banken is niet bekend.