Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is de afgelopen jaren flink toegenomen. Waren er in 2013 nog 44 meldpunten, zijn dat er dit jaar 149. Hier komen per jaar ten minste negenduizend tips binnen, voornamelijk over vermoedens dat bijstandsgerechtigden zwartwerken of samenwonen naast hun uitkering. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder gemeenten.

Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal tips hoger: niet alle gemeenten houden het aantal meldingen bij.

De meeste tipgevers klikken anoniem, door een mailtje te sturen, een online formulier in te vullen, te bellen of een brief te schrijven. Naar rato kwamen in Loppersum, Delft en Leeuwarden de meeste tips over een verdenking van een frauderende buurtgenoot in de bijstand binnen.

Of de tips ook kloppen, is lastig na te gaan en verschilt per gemeente. In Doetinchem bleek nog geen tiende van de tips juist, terwijl dat in Raalte meer dan 90 procent was.

Bestuurskundige Paul Frissen zegt in de Volkskrant dat burgers geen opsporingsambtenaren zijn en dat bij het klikken voorzichtigheid geboden is. "Het gaat om kwetsbare burgers. Een melding is zo gedaan en je bezorgt degene over wie het gaat veel last."