Veel mkb-bedrijven weten te weinig over illegale kartelafspraken, meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag. De ACM start daarom een campagne om de wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen.

De toezichthouder liet een onderzoek uitvoeren onder 2.125 bedrijven. In het onderzoek werden vragen beantwoord door diegene in het bedrijf die verantwoordelijk was voor verkoop.

Uit de peiling blijkt dat maar 40 procent van de ondernemingen weet dat het verboden is om met concurrenten af te spreken wie producten of diensten aan welke klant levert.

Een kleine meerderheid van 57 procent van de ondervraagden weet dat concurrenten niet met elkaar mogen praten over offertes. Het maken van prijsafspraken is bij twee derde van de ondervraagden bekend.

Deze afspraken zijn verboden om ervoor te zorgen dat bedrijven daadwerkelijk met elkaar concurreren. Als bedrijven namelijk minder met elkaar concurrenten zouden hun klanten wel eens een hogere prijs kunnen betalen.

"Door die verboden afspraken wordt de marktwerking verstoord", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. "Bedrijven doen minder hun best om een goed product te leveren tegen een eerlijke prijs."

"Hun klanten, mensen én bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat markten goed werken. De schade van deze concurrentievervalsing bedraagt miljoenen per jaar. De ACM spoort kartels op en deelt boetes uit voor verboden afspraken."