De zorgvakbonden zijn woensdagavond niet tot een akkoord gekomen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In het informeel overleg over een nieuwe cao voor zorgpersoneel kwam de NVZ wel met een nieuw eindbod, maar volgens de vakbonden waren de verbeteringen te marginaal.

Daartegenover stonden volgens de bonden verslechteringen, waaronder over de eigen bijdrage zorgverzekering en loondoorbetaling bij ziekte.

FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV willen een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden "goede afspraken" over arbeid- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

De NVZ kwam met het voorstel om de lonen voor alle medewerkers met 4 procent in 2020 en 4 procent in 2021 te laten stijgen. "Bovendien per 1 januari 2020 een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag, wat neerkomt op een extra 2,5 procent loonsverhoging voor verpleegkundigen", aldus NVZ , die onder meer ook de stagevergoeding willen verhogen en coassistenten een onkostenvergoeding willen geven.

"Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid", reageerden de vakbonden."Het feit is dat ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers, denk aan medewerkers van laboratoria, op de poli's, röntgenafdelingen en andere ondersteunende diensten - voornamelijk overdag werken."

Geplande acties in de zorg gaan door

Volgens de bonden was formeel verder onderhandelen niet zinvol. "In onze eis van een structurele, goede loonsverhoging komt de NVZ de ziekenhuismedewerkers dus niet tegemoet." De geplande acties in de zorg gaan door.

"We zijn met dit voorstel tot het uiterste gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen", stelde voorzitter van de ziekenhuisdelegatie Gita Gallé. "Ondanks dat we inhoudelijk op veel punten met elkaar tot overeenstemming waren gekomen, is het teleurstellend dat we hier samen niet verder over hebben kunnen spreken."

Ze vindt het onbegrijpelijk dat de vakorganisaties zijn afgehaakt en het voorstel niet aan hun achterban willen voorleggen. "Want dit was nog niet alles", vervolgt Gallé. "Alle ziekenhuismedewerkers krijgen in ons voorstel ook een eenmalig bedrag van 1.000 euro in november dit jaar." De NVZ gaat de medewerkers in de branche nu zelf informeren over het voorstel.