De Pensioenfederatie waarschuwt maandag voor de grote gevolgen van de huidige lage rentestand. De belangenorganisatie van de pensioenfondsen stelt in een zogeheten positionpaper dat aanhoudende lage rente kan leiden tot veel hogere pensioenpremies, een lagere pensioenopbouw en "een stapeling van pensioenverlagingen".

De positionpaper wordt verspreid vanwege een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de effecten van de lage rente.

"Naarmate de rente daalt, wordt pensioen duurder. De verwachting van de Pensioenfederatie is dat de premies hard stijgen", schrijft de belangenorganisatie. Uit de analyse van de Pensioenfederatie blijkt dat de pensioenpremies wel met 10 tot 30 procent kunnen stijgen.

Als deze optie niet wenselijk is, kunnen in plaats daarvan ook de opbouwpercentages onder de loep worden genomen. De Pensioenfederatie waarschuwt dat pensioenopbouw mogelijk met een derde omlaag moet: van 1,875 procent naar tussen de 1,3 en 1,5 procent.

"Ook dit is reden tot zorg en op termijn nog belangrijker dan de nu dreigende verlagingen", schrijft de belangenorganisatie. Hiermee zou je in veertig jaar niet 75 procent van je pensioen opbouwen, maar 44 procent.

Moeilijk om te zeggen hoe groot verlagingen zijn

Naar verwachting moeten de pensioenen van zo'n twee miljoen mensen volgend jaar worden verlaagd. Het is volgens de belangenorganisatie nog moeilijk om te zeggen hoe groot de verlagingen zullen zijn, maar verlagingen van 8 procent zijn "niet denkbeeldig", zelfs niet als een verplichte dekkingsgraad van 100 procent in plaats van 104,3 procent wordt aangehouden.

Het is niet zeker dat het bij die kortingen blijft, aldus de Pensioenfederatie. Het zou kunnen dat de pensioenen nog verder worden gekort, een "stapeling van verlagingen", als gevolg van de lage rentestand.