Werkgevers en werknemers vinden dat er actie ondernomen moet worden om meer vrouwen op topposities te krijgen. Vanaf 2020 moet er een verplicht quotum komen voor bedrijven, schrijven de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht (WBT) donderdagavond.

Het bedrijfsleven moet daarnaast ook meer kansen bieden aan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, aldus het rapport.

Reden voor dit advies zijn cijfers uit de laatste bedrijvenmonitor, waaruit blijkt dat gemiddeld een op de acht bestuurders van grote bedrijven een vrouw is. Bij commissarissen ligt dit percentage op 18,4 procent, waar gehoopt wordt op 30 procentpunten.

De helft van alle bedrijven zou in zijn jaarverslag niets melden over de diversiteit van zijn werknemers, hoewel dat wettelijk verplicht is.

De SER adviseert het kabinet om het streefcijfer van 30 procent, dat de afgelopen jaren vruchteloos bleek, een verplicht quotum te maken voor bedrijven. Als een beursgenoteerde onderneming daar momenteel nog niet aan voldoet, dan moet bij de eerstvolgende positie die vrijkomt verplicht een vrouw worden benoemd.

Als er geen geschikte vrouwelijke kandidaat kan worden gevonden, wordt de positie niet ingevuld. Een dergelijke aanpak zou in landen als Duitsland goed werken, aldus de SER.

Radicale trendbreuk nodig

Om meer vrouwelijke bestuurders in het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen, zou een tweede quotum noodzakelijk zijn. Volgend jaar zouden 20 procent van alle bestuurders vrouw moeten zijn, daarna loopt het quotum geleidelijk op naar 30 procent in 2025. SER-voorzitter Mariëtte Hamer wil met de quota het patroon van "netwerken" doorbreken.

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt de voorstellen van de SER. Hij noemt het een "zwaktebod", maar vindt dat een "radicale trendbreuk" nodig is. Volgens hem moet talent centraal staan en niet de culturele herkomst of sekse van een persoon. Eerder verzette het bedrijfsleven zich nog tegen een verplicht quotum.

5.000 grootste bedrijven krijgen 'transparantieplicht'

De SER wil de vijfduizend grootste bedrijven binnen Nederland straks verplichten om plannen op te stellen waarin zij duidelijk maken hoe zij meer vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gaan aanstellen voor hoge posities. Deze 'transparantieplicht' moet helpen om de quota te halen.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet eerder dit jaar al weten aan Het Financieele Dagblad (FD) dat zij "harde maatregelen" niet zou schuwen, omdat zij dit jaar progressie wil boeken. Haar partij D66 sprak vorige week al haar voorkeur uit voor een "tijdelijk vrouwenquotum".