Duitsland wil dat het budget van de Europese Unie maximaal 1 procent van het bruto nationaal inkomen (BNI). Dat is een stuk lager dan de 1,11 procent die de Europese Commissie heeft voorgesteld, en ongeveer gelijk aan het huidige percentage.

De Europese Unie werkt met een meerjarenbudget. Het huidige budget loopt volgend jaar af, er wordt dus weer hard onderhandeld over de omvang en invulling van het nieuwe budget, het zogenoemde Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

"Wij gaan de onderhandelingen voor het MFK in met als startpunt de 1 procent van het BNI", aldus het document dat in handen is van Reuters. Dat document wordt vandaag ook aan andere lidstaten gepresenteerd tijdens een vergadering van EU-ministers in Brussel.

Brexit zorgt al voor extra kosten

"Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk als een van de grootste nettobetalers betekent dat de bijdrage van de andere landen flink zal gaan stijgen, ook met dit maximum", aldus Duitsland, dat verder vraagt om armere EU-regio's te sparen in de bezuinigingen op het Europese cohesiefonds.

Duitsland eist daarnaast een sterke nadruk op migratie- en klimaatprojecten. Bovendien wil het dat alle uitgaven worden gebonden aan bepaalde voorwaarden.

Dat laatste zou moeten voorkomen dat er EU-geld gaat naar landen als Polen en Hongarije, die ervan worden beschuldigd de democratische rechtsstaat te ondermijnen terwijl ze wel EU-geld binnenkrijgen.

De Europese Unie heeft maar zeer beperkte eigen middelen omdat het geen eigen belasting heft. Het leeuwendeel van het budget van de Europese Unie is afkomstig van de afdracht van lidstaten.

De EU-lidstaten moeten het unaniem eens worden over het MFK. Ook een meerderheid in het Europees Parlement moet het meerjarenbudget goedkeuren.