Gepensioneerden die van het ambtenarenpensioenfonds ABP te veel geld hebben ontvangen, hoeven daarvan voortaan minder terug te betalen. Voorheen moest het onterecht ontvangen geld over een periode van maximaal vijf jaar worden terugbetaald, nu is dat nog maar negen maanden.

Hiermee wil ABP voorkomen dat deelnemers plotseling een enorme rekening op de mat krijgen. Dat gebeurde afgelopen maart, toen bleek dat zevenhonderd gepensioneerden ten onrechte in totaal zo'n 3 miljoen euro uitgekeerd hadden gekregen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) had verzaakt aan het pensioenfonds door te geven dat de inkomenssituatie van de pensioengerechtigden was veranderd en dat zij daardoor geen recht meer hadden op een partnertoeslag. De gedupeerden moesten het bedrag per direct terugbetalen. Na uitgebreid protest heeft het ABP de terugbetalingsverplichting stopgezet.

Ook nieuw in het beleid van ABP is dat het teveel aan pensioen dat is uitgekeerd niet per direct, maar over een periode van drie maanden mag worden terugbetaald. Goed nieuws voor de ABP-deelnemers die te weinig pensioen hebben ontvangen, is dat dat onbeperkt wordt nabetaald.