Shell Nederland heeft donderdag zijn steun voor het Klimaatakkoord uitgesproken. Het bedrijf deed dit in een brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

President-directeur Marjan van Loon schrijft in de brief dat het Klimaatakkoord "pittige opgaven" bevat om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "Maar dat houdt ons niet tegen. We willen aan de slag."

Van Loon noemt het akkoord, dat ervoor moet zorgen dat de broeikasgassen in 2030 met 49 procent worden teruggedrongen in vergelijking met 1990, heel belangrijk voor de energietransitie.

"Het brengt partijen bij elkaar. Niemand kan het alleen doen. Dit akkoord zorgt ervoor dat zowel bedrijven als de overheid stappen nemen", schrijft de president-directeur, "zo zouden meer landen het moeten aanpakken." Shell is het eerste grote industriële bedrijf in Nederland dat steun uitspreekt voor het Klimaatakkoord.

Nijpels noemt het besluit van Shell in een reactie "moedig en gedurfd".

Milieubewegingen reageren sceptisch

Milieuorganisaties Milieudefensie en Greenpeace reageren sceptisch op de ondertekening van het Klimaatakkoord door het olie- en gasbedrijf. "Shells steun voor het Nederlandse Klimaatakkoord is niks waard als het zelf de internationale klimaatdoelen blijft saboteren", stelt Milieudefensie in een reactie.

"Het Klimaatakkoord is helaas niet genoeg om de klimaatcrisis te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken", schrijft Greenpeace. Volgens de organisatie "zegt het eigenlijk al voldoende" dat Shell het akkoord "erg stevig" vindt. Greenpeace heeft het akkoord niet ondertekend, omdat het Klimaatakkoord volgens de milieubeweging juist niet ver genoeg zou gaan.