Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor het ontzien van bouwprojecten waarbij stikstof vrijkomt, als die projecten na oplevering klimaatwinst opleveren. Verschillende sectoren lijden flink onder de "te eenzijdige focus op stikstof", stellen de organisaties in een dinsdagavond gepresenteerd tienpuntenplan.

Door de stikstofuitspraak die de Raad van State (RvS) in mei deed, komen zo'n achttienduizend projecten in Nederland in het geding. Het gaat daarbij van woningbouw- tot recreatie- en landbouwprojecten.

"Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische footprint van ons land aantoonbaar verkleinen, zoals de aanleg van windmolens en schonere fabrieken, nu niet door kunnen gaan", aldus de organisaties. Daarnaast zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid groot, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De werkgeversorganisaties noemen in hun plan ook de landbouwsector, waar de halvering van de veestapel "geen doel op zich" zou moeten zijn. Uitstoot zou ook op andere manieren aangepakt kunnen worden, waar de sector al hard aan zou werken. "Bovendien is deze belangrijke sector nauw verweven met andere economische sectoren zoals de levensmiddelenindustrie."