Nederlanders willen dat een groter aandeel van de opbrengsten van economische groei wordt besteed aan het klimaat en zorg. Dat concludeert ING in een nieuw rapport. Van de toekomstige groei zou volgens de respondenten 49 procent besteed moeten worden aan "zaken die goed zijn voor iedereen", terwijl dat de afgelopen decennia in werkelijkheid 31 procent was.

De zorg is de populairste bestemming voor de extra opbrengsten. Mensen zouden graag zien dat 12 cent per euro hieraan besteed wordt. Daarna volgen onder meer onderwijs, veiligheid en wonen.

Voor klimaat gaat het om 6 cent van elke extra euro. "Dat is meer dan er nu aan wordt besteed", zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom tegen NU.nl. Op dit moment wordt er naar schatting ongeveer 3 cent per euro aan uitgegeven.

Kritiek op de 'ratrace' door streven naar groei

Het rapport van de bank buigt zich onder meer ook over de vraag wat mensen precies van economische groei vinden en waarom. Het beeld is namelijk dat steeds meer mensen kritisch zijn. Blom: "Ik kreeg van alle kanten vragen: van het bedrijfsleven tot vrienden op feestjes. Die gingen vaak over of we meedoen aan een ratrace die geen nut heeft."

Verklaring voor deze kritische houding is mogelijk te vinden in de nasleep van de crisis van 2008. Vervolgens kwam er meer aandacht voor hervormingsideeën, zoals die van econoom Kate Raworth over de 'donuteconomie', die vraagtekens zetten bij de focus op groei. "Ik dacht daarom inderdaad een grote instemming te zien met dat soort publicaties", aldus Blom.

“Ik kreeg van alle kanten vragen: van het bedrijfsleven tot vrienden op feestjes.”
Marieke Blom, ING-hoofdeconoom

Dat blijkt nu toch niet helemaal het geval; een meerderheid van 58 procent van de 1.131 respondenten in het representatieve onderzoek ziet groei nog altijd als iets positiefs. Veertigplussers zijn wel positiever over de groei van het bruto binnenlands product (bbp) dan mensen uit jongere leeftijdscategorieën.

Van de mensen tussen de 41 en 54 jaar is maar liefst 60 procent positief, en onder 55-plussers zelfs 62 procent. Tussen de 25 en 40 jaar is dit een nipte meerderheid van 51 procent.

Schijnbare tegenstelling: Groei en klimaat

Ondanks die algehele voorkeur voor groei, zeggen veel mensen te betwijfelen of dit samengaat met de bescherming van het milieu. Maar 29 procent van de ondervraagden denkt dat dit geen problemen oplevert. Meer dan een op de drie Nederlanders (38 procent) denkt dat economische groei en zorgen voor de planeet moeilijk samengaan.

De uitkomst is daarom een schijnbare tegenstelling. "Mensen willen wel groei, maar de voordelen moeten ten goede komen aan menselijke doelen, waaronder klimaat, natuur en milieu", aldus Blom.