De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert regio's in Nederland een strategie te maken om het groeiende toerisme in goede banen te leiden. Nu doen overheden van gemeenten tot de Rijksoverheid nog te weinig om tegemoet te komen aan de voorspelde groei.

Volgens de raad wordt er in Nederland nog te veel toerismebeleid gemaakt dat gericht is op het verdienen van geld.

"Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu", aldus Rli.

"Pas als een toename van toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving of tot overlast voor bewoners, wordt nagedacht over het tegengaan hiervan."

Op plekken zoals het centrum van Amsterdam en in het Overijsselse dorp Giethoorn klagen inwoners al jaren over de gevolgen van massatoerisme. Zo ontvangt het 'Venetië van het Noorden' jaarlijks honderdduizenden toeristen, terwijl het dorp nog geen drieduizend inwoners heeft.