Internationale studenten leveren flink meer op dan ze kosten, blijkt donderdag uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Vooral internationale studenten uit niet-Europese landen spekken de kas, aldus de overheidsinstantie.

Een student van buiten de Europese Unie kost zo'n 160.000 euro, maar levert de Nederlandse schatkist 250.000 euro op. Dat komt neer op een nettobijdrage van 96.300 euro.

Ook een internationale student die vanuit een ander EU-lidstaat naar Nederland komt om te studeren, brengt ons land geld op. Het CPB berekende dat een EU-student de Nederlandse Staat 16.900 euro oplevert.

Baten komen pas na de studietijd

Internationale studenten leveren per saldo geld op doordat velen na hun studie in Nederland blijven en hier gaan werken. Die inkomsten komen dus pas wel tot uiting na het behalen van het diploma.

"Omdat veel van de baten pas tot uitdrukking komen als een buitenlandse student in Nederland blijft wonen en werken (en daardoor belasting betaalt), zijn de blijfkans en arbeidsparticipatie van buitenlandse studenten sterk bepalend voor het totaal van kosten en baten", aldus het CPB.

Opvallend is dat de blijfkans van studenten uit Europese landen kleiner is dan die van studenten daarbuiten. Vijf jaar na het afstuderen is nog 10 procent van de hbo- en 15 procent van de wo-studenten uit Europa in Nederland te vinden, vergeleken met respectievelijk 29 en 31 procent van de studenten van buiten Europa.

Dit zou volgens het CPB kunnen komen met relatieve aantrekkelijkheid van de Nederlandse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld qua lonen.

Ruime verdubbeling buitenlandse studenten

Vorig studiejaar kwamen 85.955 buitenlandse studenten naar Nederland, 11,5 procent van het totaal aantal studenten in Nederland. In 2006 waren dit er nog 31.000.

De toename hangt volgens het CPB samen met een internationale trend en beleid van de overheid en onderwijsbestuurders dat is gericht op het aantrekken van internationale studenten. Ook het grote aanbod van Engelstalige opleidingen speelt een belangrijke rol, aldus het CPB.

Internationalisering van onderwijs al jaren punt van discussie

Internationalisering van het onderwijs is al jaren een punt van discussie in Nederland. Zo zou de toestroom van internationale studenten kunnen leiden tot een numerus fixus bij bepaalde opleidingen en zouden Nederlandse studenten hierdoor de boot kunnen missen.

Daarbij zou het gebruik van de Nederlandse taal op universiteiten onder druk komen te staan vanwege de groei van Engelstalig onderwijs. Ook zou het door de toestroom van buitenlandse studenten dringen worden op de woningmarkt.