De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blokkeert de overname van postbedrijf Sandd door PostNL, maakt de toezichthouder donderdag bekend. Volgens ACM leidt een overname tot een monopolie op de Nederlandse postmarkt.

De toezichthouder verbiedt de overname, omdat de prijzen van de werkzaamheden door een monopolie flink zouden stijgen.

Bij het wegvallen van de enige Nederlandse concurrent van PostNL kunnen de prijzen van zakelijke post voor bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en overheidsorganisaties met 30 tot 40 procent stijgen. Ook de prijzen voor consumentenpost zullen in dat geval harder stijgen dan zonder overname.

Deze nadelen, voor zowel bedrijven als consumenten, zijn volgens de toezichthouder groter dan de mogelijke voordelen van de overname. De ACM erkent dat een samengaan tot efficiëntievoordelen leidt, omdat dan alle post via één netwerk kan worden bezorgd. Deze voordelen zijn echter te beperkt om de nadelen te kunnen compenseren.

"Met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL ontstaat een monopolist op het gebied van postbezorging. Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post", aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. "Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen."

Postbedrijven stappen naar het ministerie van Economische Zaken

PostNL en Sandd zijn het niet eens met het oordeel van de toezichthouder en stappen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om alsnog goedkeuring te verlenen aan de overname, laat PostNL donderdag in een reactie weten.

Volgens de postbedrijven is het door het teruglopende rendement en krimpende postvolume niet mogelijk om los van elkaar rendabel te werken. "Consolidatie is absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland; van stad tot platteland en voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen", aldus de postbedrijven.

PostNL en Sandd stappen naar EZK om een beroep te doen op artikel 47 van de Mededingingswet, waarmee het ministerie een ander toetsingskader heeft en een bredere afweging kan maken op basis van maatschappelijke belangen. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met werkgelegenheid en de continuïteit en betaalbaarheid van de universele postvoorziening.

Vakbonden niet blij met besluit ACM

Vakbonden FNV, CNV en BVPP zijn niet blij met het besluit van de toezichthouder. De ACM houdt volgens hen niet genoeg rekening met de huidige stand van zaken op de postmarkt en wat de gevolgen daarvan zijn op postmedewerkers.

"In de krimpende postmarkt van Nederland staat het voortbestaan van de postbezorging zwaar onder druk en daarmee het werk van 50.000 postmedewerkers, met name die werkzaam zijn bij PostNL en Sandd", schrijven de vakbonden in een reactie.