Het Bernhoven Ziekenhuis in het Brabantse Uden heeft al minstens een half miljoen euro opgehaald bij omwonenden en personeel. Waarschijnlijk wordt het bedrag nog groter omdat de inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 oktober.

Het geld wordt opgehaald via een obligatielening met een jaarlijkse rente van 4 procent en een looptijd van negen jaar. Het ziekenhuis wil de betrokkenheid voor de regio "tastbaar maken" door inwoners de investeringsmogelijkheid aan te bieden.

Het ziekenhuis biedt een zogeheten converteerbare obligatielening aan. Dit is een lening die kan worden omgewisseld in aandelen. Maar de regering wil de regels omtrent winstuitkeringen in de zorg niet veranderen waardoor het houden van aandelen in een ziekenhuis financieel niet interessant is.

Daarom heeft het ziekenhuis de conversieplicht omgezet in een recht om de obligatie om te zetten in aandelen.

De komende weken houdt het ziekenhuis nog informatiebijeenkomsten over de lening.