Bedrijven die cryptomunten aanbieden, zullen vanaf 10 januari 2020 onder het toezicht van De Nederlandsche Bank vallen. Alle cryptodiensten moeten zich daarom voor die datum melden bij de centrale bank.

Het nieuwe toezicht vloeit voort uit de nieuwe Europese antiwitwasrichtlijn. "Crypto's zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt", aldus DNB.

Onder de nieuwe regels moeten bedrijven die cryptovaluta's inwisselen voor gewoon geld en bedrijven die zogenoemde 'wallets' aanbieden, geregistreerd staan bij De Nederlandsche Bank. De bedrijven moeten laten zien witwaspraktijken en terrorismefinanciering te kunnen voorkomen en dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen.

Bedrijven die zich niet bij DNB registreren, mogen hun cryptodiensten niet meer aanbieden.