Werknemers met een flexibel arbeidscontract verdienen gemiddeld 48 procent minder dan medewerkers met een vast dienstverband, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken zoals leeftijd en opleiding bedraagt het loonverschil 7 procent.

Vooral oproepkrachten en tijdelijke medewerkers zonder vaste uren verdienen minder dan hun collega's in vast dienstverband, namelijk 58 procent. Maar gecorrigeerd voor een reeks achtergrondkenmerken bedraagt het verschil nog maar 3 procent.

Dit komt doordat oproepkrachten bijvoorbeeld vaak jonger dan gemiddeld zijn en andere banen hebben dan werknemers met een vaste baan.

Bij uitzendkrachten zijn de verschillen iets minder groot. Ongecorrigeerd verdienen zij respectievelijk 37 procent minder, maar als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken blijft alsnog een verschil van 13 procent over.

Het CBS merkt op dat bij uitzendkrachten het onderwijsniveau en de leeftijd minder meetellen voor het uurloon.