Voor Amerikaanse bedrijven hebben aandeelhouders niet langer de hoogste prioriteit. Althans, dat stelt bedrijvenclub Business Roundtable maandag. De nadruk komt meer op werknemers, klanten en de omgeving te liggen. Een grote stap, of gewoon een mooi praatje?

Van plek één naar plekje vijf. Het creëren van langetermijnwaarde voor aandeelhouders wordt maandag lager op de prioriteitenlijst van het Amerikaanse bedrijfsleven gezet dan de zorg voor klanten en medewerkers, goede relaties met leveranciers en het ondersteunen van gemeenschappen.

"Een goed initiatief", zo noemt Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS Tilburg University, het besluit van Amerikaanse CEO's. Lückerath is positief over de nieuwe benadering, waarbij het 'aandeelhouders first'-denken wordt vervangen door een benadering waarbij stakeholders centraal staan, genaamd langetermijnwaardecreatie.

De toepassing zou wel tot problemen kunnen leiden. "Over een langere termijn is het meten aandeelhoudersrendement nog altijd de beste manier om in te schatten hoe een onderneming presteert. Als je een puinhoop maakt van alles wat je achterlaat, verlies je op een gegeven moment business. Dat is uiteindelijk slecht voor je aandeelhoudersrendement", legt Lückerath uit.

'Wij vinden al langer dat het niet om aandeelhouders draait'

In Nederland zijn we al een tijd ietsje verder op dit gebied dan de Amerikanen. "Wij vinden al langer dat het niet alleen om aandeelhouders draait", vertelt Lückerath.

In Nederland hanteren wij al decennia het stakeholdermodel in plaats van het shareholdermodel, maar drie jaar geleden, in 2016, werd ook het woord 'langetermijnsaandeelhoudersrendement' uit de Nederlandse Corporate Governance Code geschrapt en vervangen door langetermijnwaardecreatie. Gericht op alle belanghebbenden dus.

"In de vernieuwde code staat onder meer de verantwoordelijkheid tot ver in de keten vermeld. Je bent echt verantwoordelijk voor alles wat je doet en anderen aandoet", aldus de hoogleraar.

'Jongeren willen niet werken voor een bedrijf dat ergens anders een puinhoop achterlaat'

Het klinkt goed, de aandacht verleggen van zo hoog mogelijke winsten voor investeerders naar betere zorg voor werknemers, klanten en de omgeving. Zal dit echt worden toegepast?

Lückerath denkt van wel, omdat het van de mensen in de absolute topfuncties komt, de CEO's. "Die zullen het moeten waarmaken, anders zullen ze erop worden afgerekend", vertelt de hoogleraar. Zo niet, dan verliest zo'n bedrijf zijn geloofwaardigheid.

Daarbij wordt een stap als deze ook breder gedragen dan voorheen, waardoor het een makkelijkere stap is om te nemen. "De maatschappij is er klaar voor, de jongere generatie wil niet meer werken voor een bedrijf dat aan de andere kant van de wereld een enorme puinhoop achterlaat", aldus Lückerath. "Daarbij wordt inclusiviteit erg gewaardeerd door klanten en medewerkers. Als je daar niet in meegaat, kun je als bedrijf achteropraken."