RIJSWIJK - De financiële toezichthouder AFM ligt onder vuur. Staatssecretaris Wijn (Financiën) beklaagde zich in het RTL-programma Business Class van zondag erover dat de Autoriteit Financiële Markten informatie over zwart geld "waarvan we niet weten" niet wil afgeven aan de Belastingdienst. Volgens Wijn is dat niet goed en "een beetje overmoedig" van de AFM. "De AFM moet gewoon de wet uitvoeren."

In een reactie onderkent de AFM dat het feit dat zij is gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht, kan leiden tot onbevredigende situaties, zoals de uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst.

Advies

Om die reden is de AFM naar eigen zeggen er veel aan gelegen dit punt van onzekerheid in de wet op te helderen. De autoriteit heeft half september het ministerie van Financiën daarom voorgesteld de Raad van State om advies te vragen welke plicht voor gaat: de geheimhoudingsplicht van de AFM of de fiscaalrechtelijke opsporingsplicht van de fiscus. Volgens een AFM-woordvoerster staat Financiën welwillend tegenover het voorstel en heeft het ministerie beloofd overleg te organiseren.

Accountants

Wijn viel ook uit naar de koers van de toezichthouder tegenover accountants. De autoriteit dringt aan op een scheiding van de activiteiten van deze beroepsgroep. Accountantskantoren zouden zich volledig moeten richten op het controleren van de jaarrekening van bedrijven en nevenactiviteiten als belastingadvies moeten laten vallen. Die kritiek viel niet goed bij de accountantsorganisatie Nivra, die de samenwerking met de AFM heeft opgeschort. Ook Wijn noemde de autoriteit "een beetje halsstarrig" en "een tikkeltje hovaardig".

De problemen zoals de Belastingdienst die nu heeft met de AFM speelden vorig jaar ook met de mededingsautoriteit NMa. De NMa hoefde geen schaduwboekhouding van bouwbedrijven door te sluizen aan de fiscus, zodat die de bedrijven alsnog kon aanslaan voor verzwegen winsten. Het kabinet had dat gefiatteerd. Wijn had het graag anders gezien, maar minister Brinkhorst (Economische Zaken) stelde dat anders het voor de NMa veel moeilijker zou zijn kartels, zoals in de bouwfraude, op te sporen als bedrijven niet meewerken uit vrees voor de fiscus.

Brinkhorst beloofde eind 2004 de Tweede Kamer echter dat de gegevens voortaan in de regel doorgegeven zouden worden. Als daarvan wordt afgeweken, zal dat vooraf gemeld worden aan de Kamer.