Grote Amerikaanse bedrijven laten zich niet langer leiden door het winst maken voor aandeelhouders. Dat schrijven vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten in een verklaring op de website van zakenclub Business Roundtable.

In plaats van zich primair op aandeelhouders te richten, moeten bedrijven kijken naar alle stakeholders, dus ook naar werknemers, klanten en de maatschappij als geheel.

Het is een behoorlijke verandering van het vorige motto van de zakenclub. Tot nu was het motto een citaat van de Amerikaanse econoom Milton Friedman: "De enige plicht van een bedrijf is maximale waarde creëren voor de aandeelhouders."

Onder de ondertekenaars van het vernieuwde manifest zijn CEO's als Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) en James Quincy (Coca-Cola).

"De American dream leeft nog, maar is tanende", schrijft Jamie Dimon, topman van bank JP Morgan Chase en voorzitter van Business Roundtable. "Grote werkgevers investeren in hun werknemers en de gemeenschap, omdat het de enige manier is om over de langere termijn succesvol te zijn."