Voor honderdduizenden jongeren begint deze maand het studentenleven. Voor velen een kans om het ouderlijk nest te verlaten. Studenten doen dat echter steeds minder snel. Neemt hierdoor ook de oververhitting op de markt voor studentenwoningen af?

Het aantal studenten dat uit huis gaat loopt terug sinds de overgang van de basisbeurs naar het leenstelsel, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli. Vóór de afschaffing van de basisbeurs in 2014 woonde ruim 60 procent van de universiteitsstudenten binnen zestien maanden op zichzelf. In 2017 was dat nog maar 41 procent.

Studenten blijven dus langer thuis wonen, maar is dat ook terug te zien in de vraag naar kamers? Nee, zeggen studentenhuisvesters. Zij zien, ondanks de problemen van Nederlandse studenten, de vraag naar studentenhuisvesting nog steeds toenemen.

Stichting Studenten Huisvesting (SSH) is zo'n studentenhuisvester die het steeds drukker ziet worden. "De inschrijftijd neemt juist steeds verder toe", vertelt Anne Schulze van SSH. "Een student moet steeds langer ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een uitnodiging van een bezichtiging."

Vraag gestuwd door internationale studenten

Ook studentenhuisvester DUWO ziet de vraag nog altijd toenemen. "We zien globaal dat Nederlandse studenten vaker thuisblijven door de studiekosten", vertelt Frans-Pieter de Jong van DUWO. "Aan de andere kant zien we een toename van internationale studenten, dus de vraag naar kamers neemt niet af."

Cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting bevestigen de groei van het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt om te studeren. Momenteel studeren er 93.000 internationale studenten in Nederland, op een totaal van 678.000 studenten. Hun aandeel is de afgelopen acht jaar jaarlijks met gemiddeld 10 procent gegroeid.

Volgens Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) neemt het aantal internationale studenten in Nederland de komende acht jaar nog eens met zo'n 32.000 toe, ofwel met meer dan 30 procent.

Waarom studenten langer thuis wonen
65
Video
Waarom studenten langer thuis wonen

Meer vissers in de kleine vijver van studentenwoningen

"Iedere toename van de vraag op de woningmarkt, maakt het moeilijker voor studenten", vertelt Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), over de toestroom van de internationale studenten.

Er zijn dus meer vissers in de kleine vijver van de studentenwoningen, terwijl het aanbod niet evenredig groeit. Door de krapte op markt voor studentenwoningen ligt de gemiddelde huurprijs voor het eerst boven de 400 euro, blijkt uit de recentste cijfers van kamerverhuurder Kamernet.

Het kamerprobleem lijkt dus alleen maar groter worden, ondanks dat steeds meer Nederlandse studenten langer thuis blijven wonen. Dit gaat volgens de LSVb uiteindelijk ten koste van de studenten. "Het legt een enorme druk op studenten dat je aan de ene kant torenhoge huren hebt en dat aan de andere kant studeren na de invoering van het leenstelsel heel veel geld kost", aldus LSVb-voorzitter Rutten.