De economische groei zal in 2020 teruglopen naar 1,4 procent groei. Dat stelt de Augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB), die voor het kabinet als uitgangspunt dient voor besluiten over de begroting en de koopkracht voor volgend jaar.

De teruglopende groei komt door "gure wind uit het buitenland", aldus het CPB.

Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2019 het laagste punt bereikt, maar ook volgend jaar nog uitzonderlijk laag zal zijn. De werkgelegenheidsgroei zakt door aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod wel in 2020.

De koopkracht zal ook in 2020 nog een positieve ontwikkeling doormaken als gevolg van de stijging van de reële lonen en, in iets mindere mate, beleidsmaatregelen. Er zal ook een overschot op de overheidsbegroting blijven, verwacht het CPB. Dat overschot zal wel minder groot worden.

'De vaart gaat eruit'

"Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit", stelt CPB-directeur Laura van Geest. "De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector."

Ontwikkelingen in het buitenland zorgen er daarnaast voor dat de Nederlandse economie het vooral zal moeten hebben van binnenlandse bestedingen, zegt Van Geest verder. De neerwaartse risico's voor de economie komen vooral van het Amerikaanse handelsbeleid en de reacties daarop, de kans op een 'no deal-Brexit' en de politieke ontwikkelingen in Italië.

Op Prinsjesdag, op 17 september, wordt een uitgebreidere analyse van de economische situatie in Nederland gepresenteerd. Dan wordt ook de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd, met een toelichting op de uiteindelijke raming.

Tweede kwartaal 2019 was beter dan verwacht

Woensdag werd nog bekend dat de economische groei in Nederland in het afgelopen tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent behoorlijk meeviel. In de rest van Europa worden juist lagere groeicijfers gerapporteerd.

In Duitsland is zelfs sprake van een krimp van de economie. De grootste economie van de eurozone had vooral last van een afname van de buitenlandse handel. Van Duitsland wordt vaak gezegd dat zijn groei of krimp besmettelijk is voor Nederland, maar dat leek tot nog toe mee te vallen.

"De Duitse industrie doet het al lange tijd minder en toch bleef de Nederlandse industrie doordraaien", zei Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, hierover. De Nederlandse industrie haperde echter wel iets. "Als dat langer doorgaat, zou het best kunnen dat in het komende kwartaal de Nederlandse industrie toch krimpt. Het is afwachten wat dat voor de groei betekent."