WASHINGTON - De acht belangrijkste industrielanden (G8) hebben ingestemd met aanpassingen aan het voorstel om schulden van arme landen kwijt te schelden. Dat betekent onder meer dat de toekomstige financiële armslag van instellingen als de Wereldbank is gegarandeerd.

Minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dat zaterdag bekend tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Onder meer Nederland heeft aangedrongen op aanpassingen van het voorstel.

Zaterdag gingen de landen van de G8 overstag. "We hebben op alle punten onze zin gekregen", aldus de bewindsvrouw. "We kunnen nu door."

Kritiek

De G8 deed afgelopen zomer een voorstel om de schulden van een groep ontwikkelingslanden aan drie multilaterale instellingen in één keer kwijt te schelden. Het gaat hierbij om de Wereldbank, het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (AfDF) en het IMF. Al snel kwam er kritiek op het plan, omdat het nogal wat losse eindjes zou vertonen. De afgelopen weken toonden steeds meer landen zich voorstander van een aangepast plan.

Afgesproken is nu dat de donorlanden extra geld aan de instellingen overmaken. Als dat niet zou gebeuren, zouden de instellingen plotseling met een gat in hun begroting komen te zitten, waardoor ze minder kunnen uitlenen. Arme landen zouden daar dan weer de dupe van zijn. Verder heeft de G8 beloofd zich over een lange periode te committeren aan het plan. In het oorspronkelijk plan werd slechts drie jaar genoemd.

Overdreven

Nederland hechtte er verder aan dat de ontvangende landen het geld dat ze nu mogen houden, verantwoord besteden aan zaken als onderwijs en gezondheidszorg. Hulporganisaties vinden die eis overdreven. Nederland niet, want het gaat tenslotte om belastinggeld.

Verder wordt in het aangepaste voorstel rekening gehouden met de financiële situatie van een land. Dat betekent dat in ogenschouw wordt genomen wat een land financieel aankan en dat voorkomen moet worden dat het opeens nieuwe leningen aangaat die het niet kan terugbetalen.

Blij

Minister van Ardenne is blij met de uitkomst. "We hebben het hard gespeeld, maar dit was absoluut nodig." In eerste instantie komen achttien landen voor schuldverlichting in aanmerking. Hierbij gaat het om een bedrag van 44 miljard dollar. Mogelijk komen er nog twintig landen bij. In dat geval kan het bedrag oplopen naar 55 miljard.

De komende tijd zal een soort raamwerk worden opgesteld. Daarin moet staan wat welk land moet bijdragen om het schuldenplan te financieren en voor welke periode. Het schuldenvoorstel werd eerder dit jaar aangezwengeld door Groot-Brittannië, dat dit jaar voorzitter is van de G8 en vooral van de armoedebestrijding in Afrika een speerpunt heeft gemaakt.