Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij Laurentius zijn volgens inspectie "tekortkomingen in het thema goed bestuur geconstateerd", schrijft de inspectie maandag.

IGJ spreekt van een "kwetsbare bestuurlijke situatie" bij het ziekenhuis, omdat de raad van toezicht en de raad van bestuur op dit moment elk uit één persoon bestaan.

De raad van toezicht trad op 13 juli af bij het Roermondse ziekenhuis na een bestuurlijk conflict. Er werd een tijdelijke voorzitter van de raad van toezicht aangewezen, die op zoek moest naar nieuwe leden voor de raad van toezicht. Het is onbekend hoelang deze kwetsbare situatie zal voortduren.

De inspectie wil het herstel van goed bestuur op de voet volgen en heeft daarom Laurentius onder verscherpt toezicht gesteld. Dit is ingegaan op 5 augustus en duurt zes maanden.

De raad van bestuur moet samen met de raad van toezicht een plan maken over hoe de voorwaarden voor goed bestuur worden hersteld. Dat moeten ze 19 augustus hebben opgestuurd. Bovendien moet het ziekenhuis iedere twee maanden rapporteren over de vooruitgang.