AMSTERDAM - Diverse categorieën werknemers gaan er volgend jaar financieel op achteruit. Vooral mensen met lagere inkomens zien hun financiële situatie verslechteren. Deze koopkrachtontwikkeling is in contrast met wat het kabinet stelt, schrijft Het Financieele Dagblad zaterdag.

De krant baseert zich op berekeningen van Raet, dit bedrijf verwerkt het salaris van twee miljoen Nederlanders. Raet stelt dat een werknemer die iets meer dan het minimumloon (1264 euro per maand) verdient zeven euro per maand inlevert, ondanks de zorgtoeslag die hij van het kabinet krijgt. Als hij een verdienende partner heeft, gaat hij er nog meer op achteruit. Iemand die tweeduizend euro per maand verdient, gaat er zes euro per maand op achteruit. Een werknemer die per maand 2500 euro verdient, gaat er zeven euro op vooruit.

De berekeningen van Raet spreken de woorden van het kabinet tegen. Volgens het kabinet gaat iedereen er volgend jaar op vooruit, de een meer dan de ander. Bij het berekenen van de koopkracht voor het komende jaar houdt het kabinet wel rekening met inflatie en loonstijging. Raet doet dat niet.