WASHINGTON - De groep van zeven rijke industrielanden (G7) zegt dat de wereldeconomie er goed voorstaat, maar ziet onder meer in de stijgende en schommelende olieprijzen een bedreiging. De G7 noemt in een verklaring een reeks stappen die de prijzen op een stabiel niveau moeten brengen.

De verklaring werd vrijdag uitgegeven, aan de vooravond van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington, dit weekeinde. Met de tekst nemen de rijke industrielanden een voorschot op wat tijdens de beraadslagingen van IMF en Wereldbank zelf aan de orde zal komen.

In de verklaring zeggen de ministers van Financiën van de G7-landen blij te zijn met het besluit van het Internationaal Energie Bureau om oliereserves beschikbaar te stellen om zo de olieprijs te drukken. De prijs is dit jaar al meer dan 50 procent gestegen. Het IEA nam dat besluit in de nasleep van orkaan Katrina, die over het zuiden van de Verenigde Staten raasde en olieplatforms en raffinaderijen onklaar maakte.

Uitgerekend dit weekeinde raast er opnieuw een zware orkaan over het gebied, Rita. De Amerikaanse minister van Financiën Snow zei na afloop van de G7-bijeenkomst dat de economie van zijn land in staat is de klappen van orkaan Rita op te vangen.

Transparantie

De G7 roepen in de verklaring andermaal op tot meer transparantie, om zo het functioneren van de oliemarkt beter zichtbaar te maken. Verder moeten de olieproducerende landen hun investeringsklimaat verbeteren, aldus de G7, die bestaat uit de Verenigde Staten, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Canada en Japan.

Ook de mondiale onevenwichtigheden in de wereldeconomie worden in de verklaring genoemd. Daarmee wordt vooral gedoeld op het feit dat de VS met zijn tekorten meer geld uitgeeft dan het heeft, terwijl andere landen zoals China met grote overschotten zitten. De zeven ministers zeggen blij te zijn met het besluit van China om de koppeling van zijn munteenheid aan de dollar voorzichtig los te laten. Op die manier zou de weg kunnen worden vrijgemaakt om meer te importeren, zodat de wereldeconomie wat meer in balans kan komen.

China heeft zijn munt nu gekoppeld aan een 'mandje' van buitenlandse munteenheden en maakte vlak voor de G7-vergadering bekend de marge waarin de yuannu mag bewegen te vergroten.

Zalm

De Nederlandse minister Zalm ging in de Amerikaanse hoofdstad in een gesprek met journalisten in op de mondiale onevenwichtigheden, een onderwerp dat niet nieuw is maar waarvoor de belangstelling wel steeds groter wordt. Hij zei zich een scenario te kunnen voorstellen waarbij het stormgeweld in de VS tot een zekere omslag kan leiden, waarbij de belastingvoordelen in de VS op de lange baan worden geschoven ten gunste van zaken als dijkversterkingen en het terugdringen van het begrotingstekort.