Banken mogen doorlopende kredieten zonder aflossingsverplichting eenzijdig aanpassen zodat er wel moet worden afgelost. Dat heeft de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald nadat twee klanten van ABN AMRO een klacht tegen de bank hadden ingediend.

De klanten hadden in 2016 een zogenaamd Flexibel Krediet afgesloten voor maximaal 70.000 euro. Dit krediet was doorlopend en hoefde niet afgelost te worden. Ze betaalden slechts rente over het uitstaande bedrag.

Toen ABN AMRO de voorwaarden wilde aanpassen, zodat de klanten wel zouden aflossen, stapten de consumenten naar het Kifid. De bank meent dat het wegens haar zorgplicht wenselijk is als consumenten de kredieten wel aflossen.

Het Kifid wijst naar het recht om een overeenkomst als deze op te zeggen met een termijn van twee maanden. De enige uitzondering is als de aanpassingen "naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar" zouden zijn. Dat is niet het geval volgens de geschillencommissie.

Aflossingsvrij doorlopend krediet 'niet van deze tijd'

De uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid is in lijn met het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die erop aandringt dat banken doorlopende, aflossingsvrije kredieten omzetten in kredieten met een aflossingsverplichting.

Eerder stuurde toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem daar ook al op aan in een Kamerbrief. Een aflossingsvrij en doorlopend krediet zou niet meer aansluiten bij de wensen en ontwikkelingen van deze tijd. Sinds 1 mei heeft de Vereniging Financieringsondernemingen Nederland (VNF) de gedragscode voor kredietverlening aangepast naar een looptijd van maximaal vijftien jaar.

Inmiddels biedt ABN AMRO dit product niet meer aan. De bank wil niet ingaan op de vraag bij hoeveel klanten de kredietvoorwaarden aangepast worden. Steeds meer kredietverstrekkers stoppen met het doorlopend krediet of verbinden er een opnametermijn aan, blijkt uit een rondgang van Geld.nl.

Het Kifid heeft nog enkele soortgelijke klachten in behandeling. Bij de beoordeling zal het vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraak.