De productie van de industrie is ook in juni gekrompen. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder lag de productie 2,2 procent lager, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het is de vierde achtereenvolgende maand waarin de productie lager ligt.

Op een paar kleine groeicijfers in januari en februari na krimpt de industrie al sinds de laatste maanden van 2018.

De krimp is ook breed gedragen binnen de bedrijfsklassen. Alleen de machine-industrie en voedingsmiddelenindustrie groeiden. De grootste krimp, namelijk 7,4 procent, werd genoteerd bij de productie van elektrische en elektronische apparaten.

Gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten daalde de industriële productie van mei op juni met 0,8 procent. Tussen medio 2014 en begin 2018 was er, gecorrigeerd voor deze effecten, een stijgende trend van de productie. Sindsdien is de trend juist licht dalend.

Het producentenvertrouwen is afgelopen juli wel gestegen. Ondernemers waren minder negatief over de verwachte bedrijvigheid en positiever over de voorraden. Aan de andere kant daalde de Duitse Ifo-index, een maatstaf voor het Duitse producentenvertrouwen.