De horeca krijgt in 2020 opnieuw te maken met kostenstijgingen. Dit komt onder meer door het grote personeelstekort in de branche en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Horecabedrijven berekenen deze extra kosten naar verwachting deels door aan de klant.

De WAB is onder meer bedoeld om vaste contracten aantrekkelijker te maken. Werkgevers die veel flexibele werkvormen aanbieden, krijgen hierdoor te maken met hogere kosten.

Een aantal maatregelen moet met name het personeel zonder vast contract meer zekerheid bieden. Een groot deel van de contracten in de horeca is momenteel flexibel. Ook worden zzp'ers binnen de branche steeds populairder.

Ondernemers moeten in 2020 personeel met een nulurencontract na een jaar een overeenkomst aanbieden op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren in het desbetreffende jaar. Daarnaast is de werkgever volgend jaar verplicht om een ontslagvergoeding vanaf de eerste werkdag uit te keren.

Doordat de Nederlandse economie groeide, groeide ook het personeelstekort in de horeca fors. Het aantal horecabedrijven dat het personeelstekort als belemmering beschouwt, nam de afgelopen drie jaar toe van 5 procent naar bijna 30 procent, blijkt uit cijfers van ABN AMRO.