Het midden- en kleinbedrijf heeft er sinds 2009 zo'n 355.000 nieuwe ondernemingen bij gekregen. Onder andere het aantal vloggers en kleine bierbrouwers nam flink toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Aan het begin van het derde kwartaal stond de teller van het aantal mkb'ers op 1,16 miljoen, terwijl dat er in 2009 nog 805.000 waren. Dat is een stijging van zo'n 44 procent.

De aanwas komt voornamelijk op het conto van bedrijven met minder dan tien medewerkers in dienst, terwijl het aantal grotere mkb-bedrijven in dezelfde periode amper steeg.

Maatschappelijke trends zijn duidelijk terug te zien in het mkb. Doordat ambachtelijk bier populairder is geworden, is het aantal bierbrouwerijen binnen een decennium vertienvoudigd.

Daarnaast is het aantal filmmakers en vloggers bijna verdubbeld, aldus het CBS. Ook het aantal webwinkels en zelfstandige pakketbezorgers nam een vlucht.

In de meting van het CBS tellen overigens alleen bedrijven uit de zogeheten business economy mee. Dat is een internationaal gangbare categorie waarin onder meer de overheidssector, financiële dienstverlening en landbouw niet meegeteld worden.