In veel EU-lidstaten is het commercieel vastgoed overgewaardeerd doordat investeerders, op zoek naar rendement, steeds hogere bedragen neerleggen voor gebouwen. Dit schrijft het Europees Comité voor Systeemrisico in een maandag gepubliceerd jaarverslag.

Het comité werd in 2010 ingesteld als een van de toezichthouders op de financiële sectors en brengt de risico's voor de stabiliteit van de Europese financiële sector in kaart.

Investeerders zijn op zoek naar investeringen die nog een hoog rendement opleveren. Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) dalen de renteniveaus in de eurozone, en daarmee ook de rendementen voor investeerders.

Vastgoed kan daarom op veel interesse rekenen, maar volgens het comité zijn vooral in de belangrijkste markten de prijzen erg hard gestegen. Investeerders lopen nu het risico op prijsdalingen, aldus het Europees Comité voor Systeemrisico.

De organisatie merkt wel op dat de prijsstijgingen vaak niet gepaard zijn gegaan met extra leningen vanuit de financiële sector; een groot verschil met de prijsstijgingen in het vorige decennium.