152 farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen betaalden in 2018 samen bijna 80 miljoen euro aan sponsorgeld voor artsen en ziekenhuizen, maakt de Stichting Transparantieregister Zorg maandag bekend.

Het sponsorbedrag van farmaceutische bedrijven en leveranciers is hiermee met zo'n 12 procent gestegen ten opzichte van 2017. De toename komt vooral voor rekening van leveranciers van medische hulpmiddelen, schrijft de stichting. Sinds vorig jaar moeten de leveranciers hun financiële relaties met medisch specialisten en instellingen rapporteren.

Ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van artsen gebruikten het geld vooral voor de financiering van bijeenkomsten en projecten.

Het register werd in 2012 opgezet om betalingen van de industrie aan zorginstellingen, artsen en patiëntenverenigingen voor iedereen inzichtelijk te maken. Nederland was het eerste land ter wereld met een dergelijk register. Registratie van betalingen gebeurt op vrijwillige basis.

In België geldt sinds 2017 een wettelijke meldplicht. Daar ontvingen artsen vorig jaar ruim 26 miljoen van de industrie. Dat is drie keer zoveel als Nederlandse artsen kregen, terwijl er België een derde minder artsen telt.

Volgens Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelen (CGR) en eindverantwoordelijke voor het register, legt in de Volkskrant uit dat de verschillen met België groot zijn doordat daar alle betalingen worden geregistreerd. In Nederland worden alleen betalingen van minimaal 500 euro geregistreerd.